June 22, 2008

श्री महालक्ष्मी


एका मेलमधून आलेला हा श्री महालक्ष्मीचा नितांतसुंदर फोटो...

1 comment: