January 27, 2009

ज्योत दिव्याची..ज्योत दिव्याची मंद तेवते
देवघरातील देवापाशी...

2 comments:

आशा जोगळेकर said...

घरी एकच पणती मिणमिणती
करु नको,उचल बघ,c लगबग ती ।

यशोधरा said...

:)