November 3, 2007

ओळखा बर माझ घर


ते माझे घर :) ओळखा बर कुठले ते :)

4 comments:

ASHish.. said...

कुनाच घर ओळखायच .... तुझ कि यशोधराच.....
Any Ways छान आहे चीत्र.... :)

abhijit said...

सुंदर प्रकाशचित्र!:-)

Yashodhara said...

आशिश, धन्यवाद, फ़ोटो आवडल्याच सांगितल्याबद्दल. :)

धन्यवाद अभिजीत, परत एकदा :) चुकाही सांगत जा.

Aalhad said...

te tithe ...disla mala!! :))