October 3, 2007

किनारा

सुख अल्याड, दु:ख पल्याड
मधे जीव घुटमळतो
शाश्वताचा किनारा
अस्पष्टसा खुणावतो...

2 comments:

Abhijit Dharmadhikari said...

sunder charoLi! philosophical touch...

Yashodhara said...

धन्यवाद अभिजीत :)