October 19, 2007

म्हातारबुवां


केंब्रिजच्या बाजारपेठेतून फेरफटका मारता मारता दिसलेल्या या ऐटबाज म्हातारबुवांनी माझ लक्ष वेधून घेतल नसत तरच नवल :)

2 comments:

abhijit said...

fotomadhye tonal gradation ani composition chhan aahe. chhan foto!

Yashodhara said...

धन्यवाद अभिजीत. तुझ्यासारख्या निष्णात फोटोवाल्याकडून दाद मिळण हे तर फारच ग्रेट आहे :)