October 5, 2007

धून

आयुष्याची अनवट धून
सुरेल कधी अन कधी बेसूर
सप्तस्वरांचे हिंदोळे अन

पडते जीवा प्राणांतिक भूल

No comments: