December 14, 2007

मार्गी दूरच्या एकल्या......

दिठ तुझी माझी कधी,
क्षणी एका रे गुंतली
मौन आर्जवाची तुझ्या,
वेडी भूलही पडली

अश्या वेड्या वेडासाठी,
केली आयुष्याची होळी
झुगारूनी ऋतू सारे,
वाट काटेरी धरली

वेड हेच आता माझे,
आहे माझ्या सोबतीला
वाट चालते सांगाती,
मार्गी दूरच्या एकल्या......

No comments: